Мистериозна Онтологија

Онтологија је наука о постојању или постојању. Као и скоро увек када је реч о филозофији, дефиниције су прилично апстрактне.

У најширем смислу, биће значи све што постоји. Филозофска категорија бића која је предмет проучавања онтологије садржи:

  • стварно постојећи објекти, појаве, који се обично називају "околни свет";
  • процеси развоја и промене реалног света;
  • самодостатна супстанца која спаја дух и материју.

Онтологија проучава облике постојања. Материјални облик претпоставља постојање материјала, са масом, густином, количинама тела, предмета, појава. Идеално биће је независна стварност духовног бића. Људско биће је постојање човека у материјалној и идеалној стварности, друштвено биће је постојање човека у друштву и постојање самог друштва. Нуменско биће стварно постоји без обзира на свест посматрача, феноменално биће постоји у свести самог субјекта који зна. Сви ови облици представљају јединство социјалне, објективне, субјективне, физичке и виртуелне стварности..

Поред проучавања облика бића, односа апстраховане природе и апстраховане особе, онтологија разматра сродне филозофске проблеме, посебно она проучава питање случајног и организованог развоја бића, његову дискретност и континуитет.